MPK Kraków

Opis / siedziba:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
ul. Jana Brożka 3
30-347 Kraków

Kontakt:

Informacja MPK S.A.:
9150

Centrala Ruchu MPK S.A.:
(012) 254-13-00 do 04
9285 (tel. interwencyjny)
(012) 254-10-00 (Centrala MPK S.A.- TPSA)
(012) 297-10-00 (Centrala MPK S.A.- NETIA)
strona rozkladu

Pozostali przewoźnicy w Krakowie


Zobacz także: