MPK Łódź

Opis / siedziba:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź sp. z o.o.
ul. Tramwajowa 6
90-132 Łódź

Kontakt:

672-13-17 (Informacja)
0-801-301-309 (Informacja)

672-13-13 (telefon do uwag)
672-11-11 (Centrala)
mpk@mpk.lodz.pl
uwagi@mpk.lodz.pl
strona rozkladu

Pozostali przewoźnicy w Łodzi


Zobacz także: