MZDiK Radom

Opis / siedziba:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
ul. Traugutta 30/30A
26-600 Radom

Komunikacja prowadzona przez MPK:
http://www.mpk.radom.pl

Kontakt:

(48) 365-46-52 (sekretariat)

mzdik@mzdik.pl
komunikacja@mzdik.pl
strona rozkladu

Pozostali przewoźnicy w Radomiu


Zobacz także: